Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej

telefon: 033 819 06 70, fax: 033 819 12 07, e-mail: it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl

Ankieta

Ankieta

Gdzie pielgrzymowałeś podczas Światowych Dni Młodzieży?

Studia z Filozofii Polskiej

Strona głównaPublikacje InstytutuStudia z Filozofii Polskiej

Studia z Filozofii Polskiej są periodykiem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Filozoficzne w Cieszynie i Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. 

Pismo istnieje od 2006 roku, powstało dzięki inicjatywie dra hab. Krzysztofa Ślezińskiego i dra hab. Marka Rembierza a ukazuje się dzięki życzliwej pomocy ks. biskupa Tadeusza Rakoczego i prof.  zw. dra hab. Tadeusza Borutki.

Do chwili obecnej ukazało się 7 tomów Studiów.

 

O czasopiśmie, wydawca i redakcja

Lista recenzentów

Redakcja językowa itp.

Numer specjalny

Podstawowe informacje dla Autorów

Regulamin wydawniczy i recenzyjny

 

Treść poszczególnych numerów:

Studia z Filozofii Polskiej, tom8/2013  
Tom 8 (2013)

Studia z Filozofii Polskiej, tom 7/2012 
Tom 7 (2012)

Studia z Filozofii Polskiej, tom 6/2011
Tom 6 (2011)

Studia z Filozofii Polskiej, tom 5/2010


Studia z Filozofii Polskiej, tom 4/2009
Tom 4 (4/2009)


Studia z Filozofii Polskiej, tom 3/2008
Tom 3 (3/2008)


Studia z Filozofii Polskiej, tom 2/2007
Tom 2 (2/2007)Tom 1 (1/2006)

 

Do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa Scriptum

 


© 2004-2018 Instytut Teologiczny. Wykonanie strony a&r multimedia.