Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej

telefon: 033 819 06 70, fax: 033 819 12 07, e-mail: it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl

Ankieta

Ankieta

Gdzie pielgrzymowałeś podczas Światowych Dni Młodzieży?

ks. dr Piotr Kroczek

Strona głównaO UczelniWykładowcy Instytutuks. dr Piotr Kroczek

Ks. Piotr Kroczek – doktor nauk prawnych (prawo kanoniczne), kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, urodzony 22 marca 1975 roku, w Cieszynie, święcenia kapłańskie przyjął w roku 2000. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra (2000 r.) i licencjata (2001 r.). Po ukończeniu studiów specjalistycznych na UKSW w Warszawie uzyskał tytuł doktora (2003 r.). Obecnie jest wykładowcą PAT i Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej.

© 2004-2018 Instytut Teologiczny. Wykonanie strony a&r multimedia.